Kantokylän metsästysseura r.y.

Kantokylän metsästysalueet sijoittuvat Kantokylän lähiseutuun.

Lisäämme lähiaikana kartat metsästysalueista.