Kantokylän metsästysseura r.y.

 

Perustettu:

Vuokramaita:

Alueet (ha):

Metsästäjiä:

Merkittävät henkilöt: