Kantokylän metsästysseura r.y.

Kantokylän metsästysseuran riistanhoitotyötä ovat esimerkiksi:23102010(002)

– Fasaanien ja Peltopyiden talviruokinta

– Nuolukivet Hirville

– Riistapeltojen tekeminen

– Pienpetojen pyytäminen loukuilla ja ajavien koirien avulla

– Näädän pyynti haukkuvan lintukoiran avulla

 

 

IMG_0065

02112012