Kantokylän metsästysseura r.y.

Ilvesjahti alkaa 03.01.2015.

kokoontuminen klo 08.00

Kantokylän Vanhalla koululla.

käytössä 1 lupa.