Kantokylän metsästysseura r.y.

Kokoontuminen Salon tuvalla Lauantaina 7.1.2017 klo 10.00