Kantokylän metsästysseura r.y.

Uusi ajankohta:

Hirviporukan kokous Sunnuntaina 12.4.2015 vanhalla koululla klo 14.00