Kantokylän metsästysseura r.y.

1 kpl metso (uros)
4 kpl teeri (joista 1kpl naaras)
fasaani ja peltopyy rauhoitettu
1 kpl/jäsen kauris, ilmoitus pj:lle